LICZBA NARUSZEŃ ZASAD ETYCZNYCH ROSŁA

Rada Etyki Mediów działająca w ramach Stowarzyszenia „Konfederacja Mediów Polskich” od kilku lat zdobywa coraz powszechniejsze uznanie. Członkowie REM wywodzący się z różnych ugrupowań i stowarzyszeń dziennikarskich w sposób wielce merytoryczny i rzetelny traktują każdą skargę. A tych z roku na rok przybywa.

W roku 2022 Rada Etyki Mediów rozpatrzyła 316 skarg na wytykane dziennikarzom naruszenia zasad zapisanych w Karcie Etycznej Mediów. Odnotowaliśmy wzrost o około jedną trzecią (w stosunku do poprzedniego roku) liczby skarg na media publiczne, co – zdaniem REM – wynikało zarówno z faktu, że w mediach publicznych rosła liczba naruszeń zasad etycznych dziennikarstwa (zwłaszcza w TVP i TVP Info), jak i z wyraźnie malejącej tolerancji wobec tych praktyk ze strony osób (także organizacji, stowarzyszeń) dostrzegających w nich narastające zagrożenie dla demokracji w Polsce.

Czytaj dalej