Dariusz Edmund Trojanowski nie żyje

17 czerwca zmarł tragicznie mjr w stanie spoczynku Dariusz Edmund Trojanowski. Zmarły był wielkim przyjacielem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny ŚŒląsk. Od wielu lat wspomagał nas przy organizacji Mistrzostw Strzeleckich Dziennikarzy.

 
Darku spoczywaj w pokoju!
 
Uroczystoœci  pogrzebowe mjr Dariusza Edmunada Trojanowskiego  odbęda sie w sobote, 27 czerwca o  godz. 11 na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.