Dziennikarze współtworzą i eskalują napięcia

(…) jest różnica między wyrażaniem odmiennych zdań, poglądów, stanowisk, między polemiką a walką na śmierć i życie, brutalnym obrażaniem, poniżaniem, przypisywaniem przeciwnikom politycznym, rywalom, najgorszych intencji, stawianiem zarzutów o brak patriotyzmu. W Polsce pewne granice zostały przekroczone, są stale przekraczane i czynny udział mają w tym  media” — czytamy w apelu Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Apel Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Zwracamy się do wszystkich kolegów dziennikarzy, do wszystkich polskich mediów.

Szanowni Koledzy,

Myślimy, że przychodzi najwyższa pora poważnego zastanowienia się nad sytuacją w naszym kraju i rolą mediów w przestrzeni publicznej.

Powiecie, że nie grozi nam przecież żaden dramat, a w wielu częściach świata sprawy mają się znacznie gorzej.
To prawda. Ale jest tez prawdą, że napięć o takiej skali, takiego tonu wewnętrznej dysputy nie ma prawie nigdzie w krajach rozwiniętych. Jest także prawdą, że takiego udziału w tych napięciach prawie nigdzie nie mają środki przekazu, że często same media te napięcia tworzą i eskalują.

Nikt nie oczekuje, by media mówiły w Polsce jednym głosem. Ten czas już minął. Wielogłos jest zdobyczą demokracji. Ale jest różnica między wyrażaniem odmiennych zdań, poglądów, stanowisk, między polemiką a walką na śmierć i życie, brutalnym obrażaniem, poniżaniem, przypisywaniem przeciwnikom politycznym, rywalom, najgorszych intencji, stawianiem zarzutów o brak patriotyzmu.

W Polsce pewne granice zostały przekroczone, są stale przekraczane i czynny udział mają w tym  media.

Szanowni Koledzy,

Nie chcemy być uważani za naiwnych ani za koniunkturalistów. Zwracamy się jednak w najlepszej wierze z prośbą i propozycją o wspólną próbę powstrzymania tej słownej i drukowanej agresji, o przywrócenie kultury słowa i polemiki, szacunek dla odmiennych poglądów, poważną refleksję nad stanem spraw w kraju.

Spróbujmy nawiązać do najlepszych tradycji naszej tolerancji, naszego dziennikarstwa.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, 18 kwietnia 2013 r.