BEZPIECZNY DZIENNIKARZ

Koleżanki i Koledzy

18 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Prezydium ZG w trybie online. Wiodącym tematem były sprawy związane z bezpieczeństwem dziennikarzy (reporterów, fotoreporterów) wykonujących obowiązki w czasie manifestacji i protestów ulicznych. W tej kwestii 15 grudnia 2020 roku wystosowaliśmy pisma z propozycjami do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji. Lakoniczną odpowiedź otrzymaliśmy z ministerstwa, natomiast w obszernym elaboracie odpowiedział rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka. Członkowie Prezydium zgodnie stwierdzili, że bezpieczeństwo dziennikarzy pracujących w gąszczu manifestacji ulicznych jest na tyle ważnym problemem, że należy zająć się nim poważnie, doprowadzając do korzystnych dla dziennikarzy ustaleń na linii z policją. Z nakreślonego harmonogramu prac w tym zakresie wynika, że w pierwszej kolejności proponujemy przeprowadzenie konsultacji w środowisku. W związku z tym w załącznikach przesyłam pismo insp. Ciarki, uwagi red. Marka Kulińskiego, inicjatora i pomysłodawcy akcji „bezpieczny dziennikarz” oraz opinię red. Witolda Juchniewicza – prawnika.

Czytaj dalej

Z kroniki pandemii

Żółwie tempo

Małgorzata Garbacz

Szczepienia wyhamowały. Tylko z powodu producenta? Pfizer ogranicza teraz dostawy, aby wkrótce zwiększyć moce przerobowe. Mocni zatem są ci, którzy optowali za bezwzględnym chomikowaniem drugiej dawki. Nobody`s perfect; w dzisiejszym świecie pewna jest tylko zmiana. Winston Churchill mówił, że sukces to jest kroczenie od porażki do porażki, lecz bez utraty entuzjazmu.

W szczepieniach potrzebny nam realny sukces (do 20 stycznia zaszczepiono ok. 500 tysięcy medyków), a nie ten pisany na wodzie. Teraz – na lodzie. Ludzie w swoje ręce, a raczej w grube rękawiczki, wzięli odporność. Morsują na potęgę. Albo wysoko w góry idą w samej bieliźnie. Owszem, zdjęcie w mediach społecznościowych powali innych. Ale śmiałków może powalić hipotermia. W razie przeziębienia nie pijcie mleka z miodem, lecz koniak z pielęgniarką – jak w starym żarcie.

Czytaj dalej