Tadeusz Myślik gościem naszego zebrania sprawozdawczego

Tadeusz Myślik, sekretarz generalny SD RP będzie gościem zebrania sprawozdawczego oddziału dolnośląskiego Stowarzyszenia w połowie kadencji – w najbliższy piątek, 17 września 2010. Wcześniej Tadeusz Myślik odwiedzi liceum w Oławie, w którym zdawał maturę.

Urodziłem się 14 września 1928 roku w Śniatynie  na Pokuciu. Ojciec mój Adolf Myślik w listopadzie 1942 roku został aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym na Majdanku k/Lublina. Zginął tam  po niespełna trzech miesiącach. W czerwcu 1944 roku,już po ponownym zajęciu mego rodzinnego miasta przez Armię Czerwoną, mając niespełna lat 16, wstąpiłem na ochotnika do armii Berlinga. Ukończyłem podoficerski kurs broni pancernej i jako kapral służyłem w 27 pułku Artylerii Pancernej, wchodzącym w skład I Polskiego Korpusu Pancernego. Ponieważ nie miałem 17 lat, odznaczony zostałem Odznaką Syna Pułku. W lutym 1945 roku byłem kontuzjowany i spędziłem 2 miesiące w radzieckim szpitalu wojskowym.
Po kapitulacji Niemiec poprosiłem o zwolnienie z wojska. Zbiegło sie to z przesiedleniem mojej matki, Julii Myślikowej z terenów utraconych na Wschodzie na Ziemie Odzyskane na Zachodzie. Osiedliśmy w Starym Górniku pod Oławą gdzie matka zostałą kierowniczką jednoklasowej szkoły podstawowej a ja przez dwa lata dojeżdżałem na rowerze do liceum w Oławie. W liceum tym, w roku 1947, zdałem maturę, pierwszą polską maturę w tym mieście. W czasie tych dwu lat (1945-47) zorganizowałem w Oławie i w powiecie oławskim chłopięcą organizację Związku Harcerstwa Polskiego. Własnym przemysłem zdobywaliśmy pieniądze na akcje obozową, m.in wystawiliśmy "Betlejem Polskie" Lucjana Rydla. Zapoczątkowałem też w liceum zbiór numizmatyczny.
Po maturze wyjechałem z Oławy na studia do Krakowa. Ukończyłem je – po powżnych perypetiach politycznych – uzyskując w ówczesnej Akademii Ekonomicznej dyplom magisterski. Byłem nawet przez jeden rok akademicki, asystentem wolontariuszem w Katedrze Ekonomii Politycznej u prof dra Jerzego Fiericha. Wtedy też związałem się z ruchem katolicko-społecznym, który, zwłaszcza po pażdzierniku 1956, próbował łagodzić rygory monopartyjnego ustroju totalitarnego. Z ramienia tego rychu byłem czterokrotnie radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie a nastepępnie trzykrotnie posłem na Sejm PRL V i VI kadencji jako członek koła poselskiego Znak i IX Kadencji jako członek koła poselskiego Polskiego Związku Katolicko-Społecznego.
Pierwsze korespondencje publikowałem już w wojskowej gazecie "Pancerni" w roku 1944. Etatową pracę dziennikarską rozpocząłęm w roku 1952 w krakowskim oddziale "Słowa Powszechnego". Następnie, od roku 1957 do 1975 byłem jednym z redaktorów "Tygodnika Poszechnego". W roku 1975 przeniosłem się do Warszawy,  gdzie zostałem  komentatorem Polskiego Radia . W roku 1983 założyłem tygodnik" Odrodzenie", który, z krótką przerwą, redagowałem do r. 1989. W roku 1990 zostałem mianowany Konsulem Generalnym RP w Mińsku a po zakończeniu mojej, bardzo trudnej misji na radzieckiej wówczas jeszcze Białorusi, zostałęm radcą Ambasady RP w Bukareszcie. Tam w roku 1993  doczekałem emerytury.
Od roku 1981 jestem członkiem Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, wielokrotnie wybieranym do kierowictwa tej organizacji. Przed trzema laty zostałem wybrany na sekretarza generalnego SDRP. Mam wiele odznaczeń pańśtwowych  i samorządowych: m.in. Krzyż Komandorski Orderu  Polonia Restituta, którym odznaczył mnie prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
Niektóre publikacje:
"Propozycje dla emigracji" TP 1961, "Europa ojczyzn czy Ojczyzna Europa" TP 1966, "Między sceptycyzmem a cwaniactwem" TP 1967, "Patriotyzm na codzień" TP 1968, "Burzy się łatwo, buduje trudniej" Wiadomomości Kulturalne" 1995," Polityka wobec Rosji. Drogi normalizacji."Dziś 2001, "Nasz obowiązek pamięci" Myśl Polska 2007, "Za co właściwie umierali nasi ojcowie?" Myśl Polska 2007, >>"Gorsi" Polacy<< Przegląd 2008
Tadeusz Myślik
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Tadeusz Myślik
Data i miejsce urodzenia 14 września 1928, Śniatyn
Poseł IX kadencji Sejmu PRL
Okres urzędowania od 13 października 1985 do 3 czerwca 1989
Przynależność polityczna Polski Związek Katolicko-Społeczny
polski dziennikarz i polityk, poseł na Sejm PRL V, VI i IX kadencji.
 
Życiorys
W latach 1944–1945 służył w Ludowym Wojsku Polskim. W latach 1952–1956 pracował w "Słowie Powszechnym". Od 1957 do 1975 zatrudniony jako redaktor w "Tygodniku Powszechnym". W tymże okresie był działaczem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie i Krakowie. W 1956 ukończył zaocznie studia z dziedziny ekonomii w Krakowie. W 1969 uzyskał mandat posła na Sejm PRL V kadencji w okręgu Kraków z ramienia stowarzyszenia Znak. Zasiadał w Komisji Handlu Zagranicznego oraz w Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego. W 1972 uzyskał reelekcję z tego samego okręgu i z poparciem tej samej organizacji. Zasiadał w Komisji Kultury i Sztuki oraz w Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego. Od 1975 do 1983 pracował jako komentator Polskiego Radia. W 1983 został zastępcą redaktora naczelnego tygodnika "Odrodzenie". Był jednocześnie rzecznikiem prasowym Rady Krakowej PRON. Od 1981 należał do Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Towarzystwa "Polska-Turcja".W latach 1978–1984 zasiadał w Radzie Narodowej miasta stołecznego Warszawy, będąc zarazem wiceprzewodniczącym Dzielnicowej Rady Narodowej na Woli. W 1985 uzyskał mandat posła do Sejmu IX kadencji z okręgu Warszawa Wola z ramienia PZKS. Zasiadał w Komisji Kultury, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianach w organizacji naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad narodowych oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz projektów ustaw dotyczących związków zawodowych.
W III RP związany z dyplomacją – w latach 1990–1991 był konsulem generalnym w Mińsku, następnie zaś radcą ambasady w Bukareszcie. Od 27 kwietnia 2007 jest sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. 2 lipca 2009 został powołany przez ministra skarbu na członka rady programowej Polskiej Agencji Prasowej.

 

 

Ile zarabiają dziennikarze?

Dołączcie do międzynarodowego programu przeglądu płac, uzyskajcie wgląd w poziom zarobków, wzmocnijcie zbiorowe negocjacje płacowe. Federation Internationale des Journalistes nawiązała partnerstwo z WageIndicator, międzynarodowym programem przeglądu płac, który bada zarobki w ponad 1.500 zawodach 400 branż już w 48 krajach świata. Po raz pierwszy badanie obejmuje teraz, także w światowej skali, zarobki dziennikarzy, przy udziale FIJ i Waszego Stowarzyszenia.
Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy do wszystkich członków IJF
Drodzy Koledzy,
Dołączcie do międzynarodowego programu przeglądu płac, uzyskajcie wgląd w poziom zarobków, wzmocnijcie zbiorowe negocjacje płacowe. Federation Internationale des Journalistes nawiązała partnerstwo z WageIndicator, międzynarodowym programem przeglądu płac, który bada zarobki w ponad 1.500 zawodach 400 branż już w 48 krajach świata. Po raz pierwszy badanie obejmuje teraz, także w światowej skali, zarobki dziennikarzy, przy udziale FIJ i Waszego Stowarzyszenia.
Co jest przedmiotem ustaleń przeglądu?
Przegląd ma określić przed wszystkim, ile wynoszą średnie zarobki dziennikarza w zależności od jego doświadczenia w zawodzie, ile zarabiają młodzi, wchodzący do zawodu dziennikarze, oraz jak przedstawiają się zarobki dziennikarzy w zależności (jeśli ona istnieje) od płci. Wyniki badania będą opublikowane w wielu językach. Będą też dostępne w internecie. Umożliwią określenie krajowych wskaźników zarobków dziennikarskich w różnych krajach świata.
Jak na tym skorzystają dziennikarze?
 Za swoją pracę każdy dziennikarz powinien otrzymywać przyzwoitą płacę. Uczestnicząc w tym przeglądzie dziennikarze uzyskają „sprawdzian płacowy”, pozwalający na porównanie tego, co sami zarabiają, z zarobkami dziennikarzy w innych krajach, a także przedstawicieli innych zawodów na światowym rynku pracy. Dziennikarze uzyskają też „sprawdzian przyzwoitych warunków pracy”, umożliwiający stwierdzenie, czy ich warunki pracy są przyzwoite, właśnie, zgodne z międzynarodowymi standardami oraz prawem kraju, w którym pracują.
Co więcej, dziennikarze i ich organizacje będą mogli wykorzystać te informacje dla wzmocnienia skuteczności negocjacji zbiorowych. Szczególnie przydatne będą one w negocjacjach na temat płac i świadczeń pozapłacowych w tym trudnym czasie, gdy wielu dziennikarzy dotykają cięcia płacowe i pogorszenie warunków pracy. Udostępniając te informacje publicznie dziennikarze sprawią, że ich zawód stanie się bardziej transparentny. Przyczyni się to do wzrostu zaufania publicznego wobec dziennikarzy i dziennikarstwa jako profesji.
Dalsze efekty
Udział Stowarzyszenia i jego członków w międzynarodowym przeglądzie płac może w istotnej mierze zwiększyć skuteczność zbiorowych negocjacji dziennikarzy i ich organizacji.
Zainicjujcie krajową kampanię w tej sprawie poprzez nakłanianie swoich członków do wypełniania anonimowej ankiety on-line na stronie internetowej dla Waszego kraju.
Mogą też Państwo przyczynić się do upowszechnienia akcji poprzez umieszczenie linku do Wage Indicator na stronie internetowej Stowarzyszenia. Jeśli potrzebne są Państwu dodatkowe informacje, prosimy o kontaktowanie się z Pamelą Moriniere (Pamela.moniriere@ifj.org) lub Yuk Lan Wong (yuklanwong@ifj.org). Dla uzyskania dodatkowych informacji o WageIndicator prosimy kontaktować się z Paulien Osse, dyrektorem Wage Indicator Foundation (paulien@wageindicator.org), tel. +31 6 539 77 695.
Z pozdrowieniami,
Pamela Moriniere, IFJ gender officer
Yuk Lan Wong, IFJ Project assistant