Zdzisław Zieliński (1927–2009)

Odszedł z naszego dziennikarskiego grona Zdzisław Zieliński. 1 stycznia 2009 roku skończył osiemdziesiąt dwa lata, a trzynaście dni później zmarł po ciężkiej chorobie. Zdzicho był dobrym kolegą i uczynnym człowiekiem. Będzie nam Go bardzo brakować.

Red. Zdzisław Zieliński po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczął pracę dziennikarską w „Słowie Polskim”. Z niedużą przerwą na pełnienie funkcji redaktora naczelnego „Nowej Miedzi” w Lubinie z początkiem lat siedemdziesiątych, przez całe zawodowe życie był dziennikarzem „Słowa Polskiego”. Pracował m.in. w działach miejskim i ekonomicznym, był uczniem wielkich sław dziennikarskich – Bronisława Winnickiego, Wacława Drozdowskiego, Michała Żywienia, Mieczysława Zawadowskiego.

* * *

Pogrzeb red. Zdzisława Zielińskiego odbył się 20 stycznia 2009 roku na cmentarzu parafialnym przy ul. Zabrodzkiej we Wrocławiu.