MERYTORYCZNE DZIENNIKARSTWO

Pod hasłem „Dziennikarstwo na zakrętach” w kontekście czterdziestolecia powstania Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, 24 października 2022 r. odbyła się w Domu Dziennikarza w Warszawie wielogodzinna dyskusja na temat polskiego dziennikarstwa.

Przy udziale profesorów: Janusza Adamowskiego, Roberta Cieślaka i Tadeusza Kononiuka z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliografii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarzy SDRP i rozwiązanego SDP, dokonano rzeczowej i krytycznej oceny – genezy powstania nowej organizacji dziennikarskiej w roku 1982. 

Czytaj dalej