PRZEDMURZE I MURY

Wojciech Zaborowski

To były lata pięćdziesiąte ub. wieku, gdy na apelach szkolnych z zapałem śpiewaliśmy: „niech się mury pną do góry”. Chyba wykrakaliśmy, bo w 1961 roku rzeczywiście w Berlinie Wschodnim i na granicy wewnątrzniemieckiej oddzielającej NRD od RFN zaczęły się „wznosić mury”. Po dziesięcioleciach wprawdzie zniknęły, ale złowrogie wspomnienie pozostało na kartach europejskiej historii na zawsze. Jednocześnie wspomniane mury stanowiły również swoiste „przedmurze”, gdyż oddzielały dwa różne systemy polityczne i co za tym idzie, dwa przeciwstawne sobie bloki militarne – Układ Warszawski i NATO. 

Czytaj dalej