MIMO WYROKU SN POWRÓT DZIENNIKARZY NAD GRANICĘ JEST PROBLEMATYCZNY

Grupa Granica, powołując się na wyrok SN, zachęca media do wjazdu na granicę. Prawnicy są jednak sceptyczni i ostrzegają, że niesubordynacja może mieć prawne konsekwencje (fot. Jakub Kaminski/East News)

Po wyroku Sądu Najwyższego, który uniewinnił reporterki i operatora zatrzymanych w strefie stanu wyjątkowego, Grupa Granica wzywa dziennikarzy do rozpoczęcia normalnej pracy na granicy polsko-białoruskiej. Jednak zdaniem prawników – mimo pomyślnego dla mediów wyroku – taka niesubordynacja redakcji może mieć prawne konsekwencje.

Sąd Najwyższy 18 stycznia 2022 roku orzekł, że wprowadzenie powszechnego zakazu wjazdu do strefy przez cały okres trwania stanu wyjątkowego jest sprzeczne z konstytucją.

Czytaj dalej