COLDITZ: ZAMEK PEŁEN UCIEKINIERÓW

Zamek w Colditz – widok obecny (Wikimedia Commons)

Zaledwie około 50 kilometrów od Lipska znajduje się niewielkie miasteczko, znane głównie dzięki monumentalnemu zamczysku – to Colditz.
Bynajmniej nie jest znany ze wspaniałej historii i niezwykłych zdarzeń, które miały tu miejsce, ale z funkcji, jaką pełnił w czasie II wojny światowej.
Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z roku 1046, zamek przechodził różne koleje losu. Szczególnie ostatnie dwa stulecia nie były jednak dla niego zbyt łaskawe. W tej wspaniałej budowli umieszczono najpierw przytułek dla ubogich, następnie był noclegownią dla robotników, a nawet szpitalem dla umysłowo chorych.
Po dojściu Hitlera do władzy w roku 1933 urządzono tu obóz koncentracyjny, a od roku 1940 oflag, czyli jeniecki obóz oficerski, któremu dano nazwę Oflag IV-C.
Zamek, ze względu na swoje położenie – na stromej skale i swoją budowę – wiodło do niego tylko jedno wejście przez zwodzony most, uchodził za doskonałe miejsce do przetrzymywania jeńców wojennych
Oflag otoczony był gęstymi zasiekami z drutu kolczastego  oraz oświetlany nocą przez reflektory przeciwlotnicze, strzeżony był przez silny oddział wojska, uchodził więc za doskonałe miejsce dla przetrzymywania ludzi pozbawionych wolności.

Czytaj:
(colditz-zamek-pelen-uciekinierow)