Podsumujemy dwuletnią działalność

Dwa lata temu (21.04.2016 r.) Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk wybrało nowe władze. 19 kwietnia 2018 roku przyjdzie czas na podsumowanie dwuletniej działalności.

Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w restauracji Kaczka Dziwaczka przy Podwalu 62 we Wrocławiu. Początek obrad zaplanowano na godzinę 16.00 (w pierwszym terminie) lub o godzinie 16.15 (w drugim terminie).

Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Otwarcie zebrania

2. Stwierdzenie prawomocności

3. Uczczenie minutą ciszy zmarłych dziennikarzy

4. Wybór przewodniczącego zebrania

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Powołanie protokolanta

7. Wybór komisji uchwał i wniosków

8. Sprawozdanie z działalności zarządu

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

10. Sprawozdanie Sądu Dziennikarskiego

11. Dyskusja, zgłaszanie wniosków i uchwał

12. Przyjęcie uchwał

13. Zamknięcie zebrania