Monika Karaźniewicz prezesem SDP Wrocław

Dotychczasowy prezes SDP Wrocław Tomasz Orlicz (który pełnił tę funkcję przez kilka kadencji) postanowił nie kandydować do nowych władz Oddziału. Najwięcej głosów w wyborach do nowych władz uzyskała Monika Karaźniewicz.

Jej zastępcą został Adam Maksymowicz (związany z „Gazetą Obywatelską” Kornela Morawieckiego), sekretarzem Anna Piwowarska-Nasz, skarbnikiem Anna Fastnacht-Stupnicka, członkiem Zarządu Zbigniew Zawada. Funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej objęła Alina Dopart.

Jednym z zamierzeń nowo wybranych władz SDP Wrocław jest „podjęcie działań konsolidujących środowisko dolnośląskich dziennikarzy„. („Bez wierszówki. Miesięcznik społeczno-kulturalny Stowaryszenia Dziennikarzy Polskich” nr 6-8 /2016)