Nowe władze Stowarzyszenia

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego SD RP Dolny Śląsk (21 kwietnia 2016 r.) wybrano nowe władze na następną kadencję. Ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania podsumowujące kadencję 2012 – 2016 i uzyskały absolutorium. Wybrano również delegatów na VIII Krajowy Zjazd SD RP.
Wyniki głosowania (w kolejności uzyskanych głosów):
ZARZĄD :
1. Ryszard Mulek – przewodniczący (35)
2. Bogusław Serafin – sekretarz (35)
3. Witold Rynkiewicz – skarbnik (31)
4. Ewa Gil-Kołakowska – wiceprzewodnicząca (30)
5. Leszek Miller (28)
6. Dariusz Piotrowski (25)
7. Jan Akielaszek (24)
KOMISJA REWIZYJNA:
1. Andrzej Ploch (25)
2. Tomasz Kopyściański (23)
3. Kazimiera Kuzborska (17)
TERENOWY SĄD DZIENNIKARSKI:
1. Tadeusz Hołubowicz (32)
2. Janusz Szmyrka (33)
DELEGACI NA VIII KRAJOWY ZJAZD SD RP:
1. Jan Akielaszek (20)
2. Bogusław Serafin (16)
3. Ewa Gil-Kołakowska (10)