19 kwietnia 2012 walne zebranie SD RP Dolny Śląsk

Z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk we Wrocławiu zawiadamiam, że 19 kwietnia 2012 roku w restauracji "Wall Street"  Podwale 62 we Wrocławiu odbędzie się o godz. 16 w pierwszym, a o godz. 16.15  w drugim terminie ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO — WYBORCZE Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk.

Przewodniczący Zarządu red. Jan Cezary Kędzierski złoży sprawozdanie z  4 – letniej działalności
•       Wybierzemy Koleżanki i Kolegów do nowego Zarządu oraz przewidzianych statutem Komisji.
•       Przyjmiemy propozycje Komisji uchwał i wniosków.
•       Wybierzemy  delegatów na VIII Krajowy Zjazd SD RP
Proszę Koleżanki i Kolegów o niezawodne i punktualne przybycie. Od Was przecież zależy, kogo wybierzemy do władz naszej dziennikarskiej organizacji.

PORZĄDEK ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO

1.      Powitanie zebranych.
2.      Powołanie przewodniczącego zebrania.
3.      Powołanie protokolantów.
4.      Powołanie Komisji Wyborczej.
5.      Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
6.      Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8.      Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
9.      Zgłoszenie kandydatów do Zarządu, komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rzeczników Dyscyplinarnych, Zespołu Starszych Dziennikarzy.
10.     Dyskusja.
11.     Wybory.
12.     Zatwierdzenie Uchwał i Wniosków.
13.     Wybory delegatów na VII Krajowy Zjazd SD RP.
14.     Ogłoszenie wyników wyborów.

Jan Cezary Kędzierski