Laureaci Dolnośląskiej MAGNOLII

Zarząd DOLNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA INTEGRACJI KULTURALNEJ MAGNOLIA WE WROCŁAWIU zaprasza na uroczyste wręczenie DOLNOŚLĄSKIEJ MAGNOLII. Ceremonia wręczenia statuetek odbędzie się 15 czerwca 2009 r. o godzinie 17.30, w Starej Giełdzie – pl. Solny 16.

III Posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Integracji Kulturalnej – Magnolia we Wrocławiu odbyło się 20 kwietnia 2009r. i zgodnie z  przyjętym regulaminem, przyznało Dolnośląską Magnolię. Nagrody otrzymują:

Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz

„Człowiek przełomu” kształtu terytorialnego i ustrojowo-politycznego Polski, „myśliciel z ducha Solidarności”, posiadający wielostronne zainteresowania człowieka renesansu, z bogactwem intelektu ludzi epoki oświecenia:

* za wspieranie na co dzień uczestników przemian demokratycznych doświadczeniem i mądrością życiową,
* za wzięcie na siebie roli mecenasa i organizatora odbudowy zespołu pocysterskiego w Henrykowie i przeznaczenie obiektu pro publico bono na cele społeczno-edukacyjne.

Pani mgr sztuki Anna Dymna

Wspaniała aktorka teatralna i filmowa, wielki społecznik, założycielka i prezes Fundacji „Mimo Wszystko”:

* za bogaty dorobek aktorski, sięgający szczytów uznania, sympatii popularności wiernej publiczności,
* za gwiazdorstwo ducha, zdobywając serca podopiecznych – założonej przez siebie Fundacji „Mimo Wszystko” dla osób chorych i niepełnosprawnych w całej Polsce,
* za pomysł i organizację dorocznego Festiwalu „Zaczarowana Piosenka”, celem integracji sprawnych i mniej sprawnych, dając satysfakcję uczestnikom.

Pan profesor Jan Miodek

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, propagator kultury języka ojczystego, osobowość dolnośląskich mediów, ulubieniec społeczności:

* za całokształt dokonań naukowych i osiągnięcia nauczyciela akademickiego,
* za utrzymywanie się od wielu lat w czołówce znaczących osobowości telewizyjnych, pełniąc misję popularyzacji poprawnej polszczyzny, ułatwiając rodakom w kraju i Polonii posługiwania się żywym i eleganckim językiem dnia powszedniego.

Pan profesor Wojciech Witkiewicz

Naczelny Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów, selekcjoner wysoce wyspecjalizowanej kadry lekarskiej:

* w dowód uznania dla posiadanej wiedzy i doświadczenia, za zdolności menadżerskie,
* za współuczestnictwo w pracy szeregu organizacji społecznych w kraju i poza nim na rzecz popularyzacji trwałych działań dla ochrony zdrowia w drodze profilaktyki najszerszych rzeszy obywateli;
* za inicjatywy akcji charytatywnych w celu pozyskania funduszy na rzecz szpitala.

Pani redaktor Grażyna Dziedzic

Dziennikarka, społecznik, współtwórca Dolnośląskiego Towarzystwa Integracji Kulturalnej – Magnolia we Wrocławiu:

* za współorganizowanie cyklicznych spotkań autorskich ze znanymi ludźmi nauki, kultury – jako kontynuacja tzw. Spotkań Wrocławskich prof. Tadeusza Mikulskiego, znanego powojennego polonisty,
* za współzałożenie Dolnośląskiego Towarzystwa Integracji Kulturalnej – Magnolia we Wrocławiu,
* za całokształt działań na niwie kultury Dolnego Śląska.