Tag: Richard Jauernik

Odyseja Ślązaka

Książki
Richarda Jauernika książka sercem pisana. W roku 2012 oficyna Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2, która ma na koncie wiele pozycji dotyczących polskich Kresów, wydała w niewielkim nakładzie, troskliwie opracowaną edytorsko, książkę Richarda Jauernika – „Śląsk – moja ojczyzna”.Kresy, czyli przeważająca część ziem na wschodzie II Rzeczypospolitej, przejęte po wojnie na skutek Jałty przez Związek Sowiecki, choć fizycznie nieobecne od z górą 70 lat, zajmują w świadomości ostatnich trzech pokoleń Polaków niepoślednie miejsce. To nie tylko ustne przekazy rodzinne i ongiś przywiezione pamiątki, ale też wielka obfitość publikacji tworzonych przez historyków, literatów czy memuarystów, wydawanych (choć ostrożnie...) również w PRL, filmów, audycji radiowych i telewizyjnych z