Archiwa tagu: dostęp do informacji publicznej

Szkolenie na temat dostępu do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej jest niezbędny do skutecznego wykonywania zawodu dziennikarza. Jednak dostęp ten nie zawsze jest prosty, mimo zagwarantowania go przez Konstytucję RP. Co zrobić, gdy urząd uporczywie odmawia udzielenia interesującej nas informacji? Gdzie kończy się gwarantowana przez Konstytucję jawność, a gdzie zaczyna tajemnica, wymagana przez niektóre ustawy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo na szkoleniu z dostępu do informacji publicznej, które odbędzie się 8 i 9 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu w godzinach 9:30-14:00 w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 we Wrocławiu (ul. Legnicka 65).

Program spotkania obejmuje:
1. Pojęcie informacji publicznej,
2. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorcy,
3. Biuletyn Informacji Publicznej – aspekty praktyczne,
4. Tryb wnioskowy – aspekty praktyczne,
5. Postępowanie skargowe/ścieżka odwoławcza w sprawie nieudzielenia, odmowy, zwłoki organu – zarówno przed SKO, jak i sądami administracyjnymi,
6. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Spotkanie organizuje Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w ramach programu Mocna Straż. Partnerem regionalnym jest Dolnośląskie Stowarzyszenie Prasy Regionalnej WRO – EURO. Stowarzyszenie SLLGO jest ogólnopolską organizacją, która już od 10 lat działa po to, aby w Polsce władze na wszystkich szczeblach były gotowe do dialogu z mieszkańcami i poddawania się kontroli społeczeństwa, a także ponoszenia odpowiedzialności przed obywatelami za podejmowane decyzje i działania. Eksperci SLLGO jeżdżą na bezpłatne spotkania z mieszkańcami, gdzie rozmawiają o ich prawach, udzielają porad prawnych, pomagają pisać wnioski o informacje, skarżą urzędy, które mają tajemnice przed obywatelami.

Szkolenie przeprowadzi Krzysztof Izdebski, członek SLLGO i jednocześnie prawnik specjalizujący się w dostępie do informacji publicznej, udzielający porad prawnych. Od 2007 roku zaangażowany w projekty SLLGO wspierające organizacje strażnicze. Autor publikacji dotyczących etyki organizacji strażniczych.

Zapraszamy wszystkich dziennikarzy, którzy są zainteresowani tym, jakie przepisy prawne zapewniają obywatelom prawo do informacji, jak je egzekwować, co zrobić, kiedy dany organ nie chce nam udzielić informacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu, prosimy o odesłanie wypełnionego formularza na adres

wroeuro@sektor3.wroclaw.pl