We wrześniu wybory w SDRP

W obecności większości członków, pod przewodnictwem red. Jerzego Domańskiego, 7 czerwca 2021 roku, po raz pierwszy w historii i w czasie trwającej pandemii odbyło się w formule online posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego podjęto uchwałę o rozpoczęciu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w oddziałach. Kampania rozpocznie się 10 września i potrwa do 30 września 2021 roku.

W sierpniu, podczas posiedzenia Zarządu SDRP Dolny Śląsk, ustalimy datę zebrania sprawozdawczo-wyborczego w naszym oddziale. O terminie przeprowadzenia zebrania poinformujemy na naszym portalu. Informację prześlemy również e-mailem do wszystkich członków oddziału.

8 listopada 2021 roku ma odbyć się X Zjazd Delegatów SDRP (pod warunkiem zezwalających na to obostrzeń pandemicznych), na którym dolnośląski oddział będzie prezentować 5 delegatów, w tym nowo wybrany przewodniczący SDRP Dolny Śląsk.

Ryszard Mulek
Przewodniczący Zarządu SDRP Dolny Śląsk