Wesprzyj budowę Domu Spotkań z Kresami

W Straszowicach pod Wołowem powstaje Dom Spotkań z Kresami. Będzie to miejsce niezwykłe, które będzie domem dla naszych Rodaków z Kresów, Syberii czy Kazachstanu, marzących o powrocie do ojczyzny. Wielu z nich jest już w podeszłym wieku i przynajmniej ostatnie lata życia chcieliby spędzić w Polsce, gdzie objęci zostaną opieką i życzliwością rodaków. Te pragnienia spełniać będzie Fundacja Studio Wschód, inicjator wielu kresowych działań, takich jak akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” czy „Dary na Kresy”.

Miejsce to ma pełnić również funkcję edukacyjną. Młodzież będzie spotykać się tam podczas patriotycznych pikników; organizowane będą prelekcje dotyczące polskiej historii, a Rodacy, którym umożliwimy przyjazd do Polski, osobiście zaświadczą o swoim przywiązaniu i miłości do Ojczyzny.

– Dom Spotkań z Kresami będzie pierwszym takim miejscem w Polsce – mówi prezes Fundacji Studio Wschód Grażyna Orłowska-Sondej, która jest również naszą koleżanką ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk. – Jego budowa to dla nas wielkie i bardzo drogie wyzwanie. Aby dokończyć budowę, potrzebujemy finansowego wsparcia ludzi dobrej woli. Wpłaty można kierować na konto Fundacji Studio Wschód (z dopiskiem „Dom Kresowy”), nr konta:

40 1540 1030 2103 7457 2565 0001 (Bank Ochrony Środowiska).