Adam Hawałej laureatem Nagrody im. T. Szweda

Adam Hawałej – znany wrocławski fotoreporter został laureatem Nagrody im. Tadeusza Szweda.

Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Szweda (11 września 2014)

Wybór Dziennikarza 2013 roku

Uczestnicy posiedzenia: Tadeusz Warczak – przewodniczący Międzyregionalnego Syndykatu Dziennikarzy Polskich oraz przewodniczący tegorocznej edycji Kapituły, Tomasz Orlicz – przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz członek Kapituły, Marian Maciejewski – przedstawiciel Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz członek Kapituły, Witold Rynkiewicz – skarbnik Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk oraz członek Kapituły, Grażyna Orłowska – Sondej – członek Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk oraz członek Kapituły

Red. Tadeusz Warczak zaproponował, aby tytuł Dziennikarza Roku 2013 nadać redaktorowi Adamowi Hawałejowi. Za przyznaniem tytułu dla Adama Hawałeja głosował również red. Witold Rynkiewicz, Tomasz Orlicz i Marian Maciejewski. Za tą samą kandydaturą pisemne poparcie zgłosili: Waldemar Niedźwiecki – przewodniczący Dziennikarzy RP Dolny Śląsk oraz członek Kapituły, red. Mieczysław Michalak – członek Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz członek Kapituły, a także red. Piotr Załuski – członek Kapituły.

Kapituły Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Szweda do nagrody nominowała również red. Annę Geryn (na wniosek red. Grażyny Orłowskiej – Sondej) oraz red. Tomasza Bonka (na wniosek red. Witolda Rynkiewicza).

Red. Tadeusz Warczak poinformował, że uroczyste wręczenie statuetki Dziennikarza Roku 2013 oraz dyplomów dla nominowanych dziennikarzy odbędzie się 16 września.

Red.Tomasz Orlicz i Marian Maciejewski zaproponowali ustanowienia symbolicznej plakietki „Dziennikarz na Med(i)al.”.

 

Protokołował: Ryszard Mulek