Wrocławski Atut

Polecamy lekturę tekstu Wojciecha W. Zaborowskiego „Atut” Wrocławia, który ukazał się w wydawanym w Dortmundzie „Samym życiu (nr. 9 [326] 8-21 maja 2010).