W tym zawodzie nie ma mowy o anonimowości

dr Elżbieta Ciborska, członkini naszego Stowarzyszenia od wielu lat, przygotowuje kolejne wydanie leksykonu polskiego dziennikarstwa. Pierwsze ukazało się w 2000 roku.

W przedmowie do niego Marian Podkowiński napisał: "W tym zawodzie ma mowy o anonimowości. A mimo to pamięć jest ulotna, a upływ czasu bezlitosny. Każda więc dziennikarska działalność, odciskająca się silnie na życiu narodu, zasługuje na jej dokumentowanie w zaproponowanej tu formie".
Proszę o przekazanie ankiety osobom, które są zainteresowane wydawnictwem, a także o zadbanie, aby w Leksykonie znaleźli się dziennikarze, na których zależy Oddziałowi.
Wypełnione ankiety prosimy odsyłać na adres: Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, 00-366 Warszawa, ul. Foksal 3/5 z dopiskiem "Ankieta" lub e-mailem na adres : sdrp.warszawa@neostrada.pl.

Serdecznie pozdrawiam
Tadeusz Myślik
Sekretarz generalny ZG SDRP

 
ANKIETA

do Leksykonu polskiego dziennikarstwa (wypełniona drukiem)

 

NAZWISKO (ewent. także nazwisko rodowe)

IMIĘ (pseudonimy, skróty?), dziennikarz, dziennikarka;ur. (dzień, miesiąc, rok, miejsce);

Studia: (rok?)

inne kolejne stopnie i tytuły naukowe oraz lata ich zdobycia?

Praca zawodowa i społeczna: (proszę podać redakcje i lata pracy):

Czł.: SDP (od roku?); Stow. Dziennikarzy RP (od roku?), inne (od roku?):

Nagrody i odznaczenia za twórczość dziennikarską i działalność społeczna (prośba o podanie roku nadania):

Dokonania w zawodzie i pracy społecznej: prace redakcyjne?; publicystyka? (prop. uzupełnić o tematykę, gatunki dziennikarskie, cykle publicystyczne, ich oddźwięk itp.):

Twórczość: (patenty, wystawy, sztuki, scenariusze, słuchowiska itp.):

Książki: (tytuł, rok wydania, wydawca):

Hobby, sposób spędzania wolnego czasu:

Ulubione lektury:

Adres:

e-mail:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych w bazie danych, zarejestrowanej przez dr Elżbietę Ciborską (autorkę Leksykonu)w Biurze Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod nazwą Leksykon polskiego dziennikarstwa. Dane te są chronione zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw nr 133, poz. 883). W każdej chwili można sprawdzić poprawność swoich danych, dokonać zmiany oraz wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Data wypełnienia ankiety Podpis