Grażyna Orłowska-Sondej Dziennikarzem Roku

10 maja 2007 r. Kapituła NAGRODY DZIENNIKARSKIEJ imienia red. TADEUSZA SZWEDA przyznała po raz siódmy nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Międzyregionalnego Syndykatu Dziennikarzy Polskich red. GRAŻYNIE ORŁOWSKIEJ-SONDEJ (TVP Wrocław).

Nominowanymi do tegorocznej nagrody byli również dziennikarze Marian Maciejewski i Jacek Antczak. Nominowani dziennikarze decyzją kapituły otrzymają specjalne listy gratulacyjne. Kapituła postanowiła również uczcić pamięć zmarłej 15 stycznia 2007 r. red. Wandy Dybalskiej. Wyróżnienie odebrał syn Łukasz Dybalski.

Uroczyste wręczenie nagrody oraz spotkanie z Grażyną Orłowską-Sondej i Kapitułą Nagrody nastąpiło 12 czerwca 2007 r. w Dworze Polskim we Wrocławiu. Wzruszonej i zasypanej kwiatami laureatce nagrodę (rzeźbę Stanisława Wysockiego) wręczył przewodniczący kapituły red.Tomasz Orlicz (Oddział Dolnośląski SDP). Z rąk wojewody dolnośląskiego Krzysztofa Grzelczyka otrzymała piękny bukiet oraz dyplom.

Gratulacje laureatce złożyli także przewodniczący Zarządu SDRP Dolny Śląsk WaldemarNiedźwiecki i przewodniczący Międzyregionalnego Syndykatu Dziennikarzy Polskich RyszardŻabiński, a także bardzo wielu uczestników uroczystości.


Grażyna Orłowska-Sondej otrzymuje statuetkę nagrody z rąk Tomasza Orlicza


Gratulacje składa wojewoda dolnośląski Krzysztof Grzelczyk


– Traktuję tę nagrodę jako uznanie dla mojej wieloletniej pracy dziennikarskiej,
zwłaszcza na rzecz naszych rodaków na Kresach. Zdjęcia: Ryszard Godlewski

Dziennikarski laur

Od 14 lat na antenie lokalnej telewizji prowadzi Magazyn Dolnośląskich Reporterów, a od 11 lat przybliża nam losy Polaków mieszkających na Wschodzie. Człowiek-instytucja, red. Grażyna Orłowska-Sondej odebrała wczoraj w Dworze Polskim Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Szweda. Nominowani do tej nagrody, przyznawanej przez kapitułę od siedmiu lat, byli: Marian Maciejewski i nasz redakcyjny kolega Jacek Antczak. Nagrodę Specjalną otrzymała zmarła w tym roku red. Wanda Dybalska.

To jedyna taka nagroda w kraju przyznawana zgodnie przez trzy dziennikarskie organizacje: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP i Międzyregionalny Syndykat Dziennikarzy Polskich. Patron tej nagrody Tadeusz Szwed był fotoreporterem naszej gazety. (KH)
Słowo Polskie•Gazeta Wrocławska 13 VI 2007