ZMARŁ RED. STANISŁAW GORZKOWICZ

Stanisław Gorzkowicz urodził się 22 kwietnia 1934 roku. W latach 1952–1956 był studentem filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał tytuł magistra.

4 listopada 1956 roku 23-osobowa grupa nauczycieli, bibliotekarzy, dziennikarzy i pracowników kultury z terenu Wrocławia i ówczesnego województwa wrocławskiego zawiązała Komitet Organizacyjny Towarzystwa Oświatowego. 13 grudnia tego roku utworzono Dolnośląskie Towarzystwo Oświatowe, którego kontynuatorem od 1973 roku zostało Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Stanisław Gorzkowicz był jednym z jego członków założycieli.

Pracę zawodową podjął w 1957 roku w Wojewódzkim Domu Kultury we Wrocławiu jako instruktor Ośrodka Metodycznego Pracy Kulturalno-Oświatowej. Był inicjatorem, jednym z założycieli i pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika „Kultura Dolnośląska”, który ukazywał się do końca 1989 roku.

W jego pracy zawodowej jako dziennikarza i redaktora był także redaktorem naczelnym wrocławskiej rozgłośni Polskiego Radia w latach 1973–1981. Pełnił również funkcję dyrektora oddziału Państwowego Wydawnictwa Naukowego we Wrocławiu.

Pomimo licznych obowiązków zawodowych i społecznych przez wiele lat regularnie współpracował z „Kulturą Dolnośląską”, gdyż sprawy upowszechniania kultury były jego pasją życiową.

Tak po latach wspominał okoliczności powstania tego kwartalnika:

[…] Pod koniec lat pięćdziesiątych narodził się autentyczny ruch kulturalno-oświatowy, ożywiła się też działalność amatorskiego ruchu artystycznego w miastach, miasteczkach i wsiach. Chcieliśmy więc stworzyć wydawnictwo, które będzie trybuną wymiany doświadczeń, instruktażem dla działaczy kulturalnych, miejscem prezentowania działań i dorobku artystycznego. Tak narodziła się myśl wydawania co kwartał biuletynu, który po paru latach przybrał nazwę: „Kultura Dolnośląska”. Byłem przy narodzinach tego pisma…

Jego adresatami byli działacze społeczni i pracownicy kultury większych i mniejszych miejscowości, placówki państwowe, społeczne i związkowe. Jednocześnie pełnili oni rolę faktycznych współpracowników. Cieszyło nas, że trafiamy do ludzi i jesteśmy potrzebni, że wypełniamy lukę, jaka istniała pomiędzy „Odrą” a ówczesnym dodatkiem tygodniowym do „Gazety Robotniczej” pt. ”Sprawy i Ludzie”.

Wspominam te lata z satysfakcją, przede wszystkim dlatego, że pracowało wtedy wielu wspaniałych ludzi, pasjonatów, działaczy kultury, starszych i młodych. Wiele nauczyłem się od nich…

Był doktorem nauk humanistycznych. Rozprawę doktorską obronił na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zmarł we Wrocławiu 15 kwietnia 2021 roku.

Rok 1975 – uroczyste spotkanie z okazji 30-lecia wrocławskiego dziennika „Słowo Polskie”. Od lewej: wicedyrektor Wrocławskiego Wydawnictwa Prasowego Władysław Starkiewicz, sekretarka „Słowa” Lucyna Lesiak, redaktor naczelny wrocławskiej TV Mieczysław Zawadowski, redaktor naczelny „Wieczoru Wrocławia” Ryszard Skała, pierwszy redaktor naczelny „Pioniera”Słowa Polskiego” Tadeusz Drewnowski, dyrektor Prasowych Zakładów Graficznych Brunon Kleszczyński i redaktor naczelny wrocławskiej rozgłośni PR Stanisław Gorzkowicz. Fot. Tadeusz Drankowski