ZMARŁ RED. JANUSZ KLINOWSKI

Żegnaj, Przyjacielu!
Właśnie się dowiedziałem, że dziś w nocy odszedł Janusz Klinowski – człowiek ciepły i serdeczny, pełen życzliwości, otwarty na ludzi i ich problemy.

Z zaangażowaniem i poświęceniem działający w Rotary, od lat niezastąpiony sekretarz Klubu Wrocław Panorama.
Odszedł Przyjaciel, potwierdzający zasady przyjaźni każdego dnia. Żegnaj, Przyjacielu!

Marek Karpf

Człowiek z Rotary
Wspominanie Kolegi, który jeszcze przed kilkoma dniami uczestniczył w spotkaniu Klubu, a dziś już Go nie ma, jest niesłychanie trudne. Wszystko zdawało się przemijać, natomiast stała obecność Janusza Klinowskiego, wieloletniego Sekretarza, wcześniej Prezydenta, wydawała się być rzeczą trwałą i w swej trwałości oczywistą. Kiedy przychodziliśmy na kolejne poniedziałkowe posiedzenia Klubu, Janusz już tam był, siedział zawsze na tym samym miejscu. Odnosiło się wrażenie, że jest tam cały czas, a tylko my się zmieniamy. Teraz wszyscy musimy zmierzyć się z faktem, że Janusza nie ma już wśród nas. Nie ma Go wszakże jedynie fizycznie, pozostanie w naszej pamięci i w dobrym wspomnieniu tych, dla których zapoczątkował i zrealizował liczne projekty.

Janusz Klinowski przyszedł na świat 3 listopada 1945 roku w Tarnowie, gdzie Jego Mama odbywała staż w tamtejszym szpitalu. Ojciec, artysta plastyk, nauczał w szkole. Już w 1946 roku państwo Klinowscy przenieśli się do Wrocławia, bowiem dr Wanda Klinowska otrzymała propozycję współpracy od prof. Hanny Hirszfeldowej odbudowującej po wojnie wrocławską pediatrię.

Po maturze uzyskanej w IX Liceum Ogólnokształcącym stanął przed dylematem, czy poświęcić się kierunkom technicznym, czy humanistycznym. Po rocznej przygodzie z Politechniką Wrocławską rozpoczął studia w Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa i Administracji. Późniejsze lata pokażą, że wybór był słuszny.

Swoją aktywność zawodową rozpoczął w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, potem przez ponad trzydzieści lat związany był z Ośrodkiem Polskiego Radia i Telewizji na stanowisku Naczelnika Wydziału Produkcji, a następnie Dyrektora Ekonomicznego. Po zmianach ustrojowych i przekształceniu Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego w Polskie Radio Wrocław SA objął stanowisko wiceprezesa Zarządu. Przez ostatnie kilka lat przed przejściem na emeryturę pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przygoda Janusza z Rotary rozpoczęła się w roku 1995, kiedy współtworzył drugi wrocławski klub rotariański Wrocław-Centrum. Po kilku latach, za namową Rafała Tabęckiego, zdecydował się przejść do najmłodszego, trzeciego klubu, jakim był i jest RC Wrocław-Panorama. Przez lata pełnił w nim wiele funkcji, m.in. prezydenta VII kadencji (2005/2006), wielokrotnie sekretarza i oficera CICO. Od początku był odpowiedzialny za sprawy organizacyjno-prawne i ekonomiczne Klubu. Kolejni prezydenci podkreślali, że „mogą spać spokojnie”, mając w zarządzie Janusza. Jego zaangażowanie i profesjonalizm jako sekretarza zostało zauważone i docenione przez władze Dystryktu, które ogłosiły Go Sekretarzem Roku. Działalność Janusza nie ograniczała się jednak tylko do pracy na rzecz Klubu czy społeczności lokalnej; swoją aktywnością wniósł wiele ożywienia zarówno w pracę naszej małej rotariańskiej rodziny, jak też całego ruchu Rotary. Zapamiętamy Go m.in. jako twórcę strony internetowej naszego Klubu, zresztą jednej z pierwszych w Polsce; pozostał jej administratorem do końca. Regularnie aktualizowana, stanowi nieocenioną dokumentację inicjatyw podejmowanych przez RC Wrocław-Panorama, jest ponadto kopalnią wiedzy na temat działalności Rotary International w Polsce i na świecie. Wielokrotnie była stawiana za wzór innym klubom w naszym Dystrykcie. Nie sposób przecenić Jego pracy dla dystryktalnego periodyku „Rotarianin”, któremu przez dziesięć lat służył swoją mądrością i wiedzą jako redaktor naczelny. To zapewne m.in. dzięki Jego zaangażowaniu prestiżowe pismo, ukazujące się nakładem Oficyny Wydawniczej Mazur, zostało zauważone na świecie. W 2007 roku „The Rotarian” poświęcił mu obszerny artykuł podkreślając, że wysoka jakość edytorska magazynu odzwierciedla status Dystryktu, w którym jest wydawany.

Janusz był pasjonatem fotografowania, naszym klubowym paparazzi w najlepszym tego słowa znaczeniu. Zawsze wiedzieliśmy, że zadba o szczegółową dokumentację fotograficzną spotkań, to samo dotyczyło wydarzeń dystryktalnych. W tym miejscu pozwolę sobie na osobiste wspomnienie: kiedy przygotowywałem edycję książki upamiętniającej jubileusz 20-lecia Klubu, wielokrotnie doświadczyłem pomocy ze strony Janusza, który w swoim prywatnym archiwum, liczącym dziesiątki tysięcy zdjęć, chętnie wyszukiwał materiał potrzebny do realizacji tego ważnego przedsięwzięcia wydawniczego. Swoje ikonograficzne bogactwo publikacja zawdzięcza właśnie Jemu.

Za pracę na rzecz Rotary International Janusz został czterokrotnie uhonorowany medalem Paula Harrisa.

Do Jego pozazawodowych zainteresowań należało krótkofalarstwo. Dzień rozpoczynał od włączenia sprzętu, aby przenieść się na fale eteru. Można Go było wówczas usłyszeć jako SP6RYE.

31 grudnia 2020 roku Janusz przegrał walkę z koronawirusem, a Jego radio umilkło na zawsze.

Dariusz Lewera

Pożegnaliśmy Janusza Klinowskiego

W sobotę (16 stycznia 2021 roku) na wrocławskim cmentarzu Grabiszyńskim pożegnaliśmy, zmarłego 31 grudnia 2020 roku redaktora Janusza Klinowskiego, naszego kolegę ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk.

Fot. Ryszard Mulek
(Kliknij, aby powiększyć)