WSPÓLNIE O MAŁYCH REAKTORACH JĄDROWYCH

KGHM podpisał list intencyjny z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

–KGHM jest spółką z nowoczesnym podejściem do transformacji i rozwiązań proklimatycznych. Realizujemy Politykę Klimatyczną, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Udowadniamy, że małe reaktory modułowe to nie tylko wizja przyszłości, ale jak najbardziej realna odpowiedź na potrzeby energetyczne wielkiego przemysłu. Współpraca z LSSE to kolejny krok w realizacji naszych założeń – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

–Dostępna, bezpieczna, ekologiczna i ustabilizowana cenowo energia to nasz cel, który wierzę, że w partnerstwie z KGHM jest do osiągnięcia jeszcze szybciej. To wzmocnienie również przewagi konkurencyjnej naszego subregionu jako miejsca nie tylko dobrego do inwestowania, ale również stabilnego, co jest szczególnie ważne dla biznesu. Wybraliśmy kierunek „nowe technologie” i konsekwentnie go realizujemy. List intencyjny, który podpisaliśmy z doświadczonym partnerem, to jeden z elementów transformacji energetycznej LSSE – dodał Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Współpraca KGHM i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie obejmować m.in. analizy dostępnych technologii małych reaktorów jądrowych czy poszukiwania najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia badań i pomiarów w celu rozpoznania warunków geologicznych i geotechnicznych lokalizacji SMR. Podejmowane też będą wspólne działania na rzecz wspierania rozwoju SMR w Polsce, w tym zmian w prawodawstwie związanych z finansowaniem ze środków publicznych takich przedsięwzięć.

KGHM czeka na wydanie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogólnej opinii w sprawie wybranych warunków umożliwiających wybudowanie modularnej elektrowni jądrowej o mocy 462 MW składającej się z sześciu modułów, każdy o mocy 77 MW. Wniosek przygotowano między innymi w oparciu o dokumentację projektu, który właśnie uzyskał końcową certyfikację w Stanach Zjednoczonych.

Amerykański partner KGHM, firma NuScale jako pierwszy i do tej pory jedyny dostawca technologii SMR otrzymał certyfikację dla modułu o mocy 50 MW od Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (NRC). W styczniu br. NuScale wystąpił do NRC z wnioskiem o certyfikację modułu o mocy 77 MW, którą ma otrzymać w 2024 r.

NuScale złożył już w grudniu 2022 roku pierwsze zamówienie na produkcję komponentów zbiorników ciśnieniowych, co stanowi wyraz znacznego zaawansowania tego dostawcy technologii w procesie jej faktycznego wdrożenia. W maju 2023 r. na zlecenie NuScale firma Doosan Enerbility Co. Ltd rozpoczęła produkcję odkuwek dla pierwszej elektrowni VOYGR-6TM o mocy 462 MW, która ma powstać w Stanach Zjednoczonych w stanie Idaho dla Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS).

KGHM swoje działania prowadzi w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i nieustannie podejmuje starania, aby cały ciąg technologiczny był bezpieczny, innowacyjny i zgodny z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Swoje działania i zobowiązania w tych obszarach zawarto w Polityce Środowiskowej i Polityce Klimatycznej spółki, której nadrzędnym celem jest osiągnięcie przez neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Dla miedziowego giganta kluczowe są też inwestycje, które przyczyniają się do transformacji energetycznej. KGHM dąży do dywersyfikacji źródeł energii, w tym aktywnie wykorzystując źródła odnawialne. Do 2030 roku 50% energii elektrycznej zużywanej przez KGHM będzie pochodziło z własnych źródeł, w tym z OZE. Już teraz kopalnia Sierra Gorda w Chile jest w 100 proc. zasilana energią z odnawialnych źródeł.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – to spółka, która zajmuje się pozyskiwaniem inwestorów na terenie południowo-zachodniej Polski, w województwie dolnośląskim, jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w Polsce. LSSE do dziś to 83 inwestorów z wielu zakątków świata, 1,5 tys. ha terenów inwestycyjnych. Ponad 12 mld zł inwestycji i – przede wszystkim – ponad 20 tys. miejsc pracy, aż dwukrotnie więcej niż inwestorzy planowali.

LSSE stawia nie tylko na zrównoważony rozwój subregionu, ale także zabiega o zapewnienie bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska technologii jądrowej, umożliwiającej rozwój przyszłych systemów energetycznych, a brak dostępnej energii to częsta bolączka inwestorów. Współpraca z KGHM to kolejny krok legnickiej spółki we współpracy i promocji firm z branży związanej z nowymi technologiami, energii przyszłości oraz elektromobilności, szczególnie w kwestii rozwiązań nisko-, zeroemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii.

Sylwia Jurgiel, Rzecznik Prasowy,
KGHM Polska Miedź S.A

Stefan Augustyn, Dyrektor
Marketingu i Komunikacji,
Rzecznik Prasowy LSSE