W SENACIE O PRZEJĘCIU POLSKA PRESS

Grozi nam anihilacja prasy”

Bogusław Chrabota podkreślił, że Orlen po przejęciu Polska Press będzie miał istotny udział w rynku prasowym w Polsce. – Jeśli ten, kto nabędzie dzienniki Polska Press, dokona radykalnej zmiany kierunku publicystycznego, redaktorów naczelnych, dziennikarzy i zostanie to rozdrapane przez klasę polityczną, to konsument zniknie. Wtedy dojdzie do czegoś, co można nazwać anihilacją prasy w Polsce – ostrzegał redaktor naczelny –„Rzeczpospolitej”.

Poinformował, że IWP przygotowuje stanowisko skierowane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ma wydać zgodę na przejęcie Polska Press przez Orlen. Izba ma wyrazić obawę, że koncern naftowy będzie kontrolował cały proces powstawania gazet, ich druku (Polska Press posiada sześć drukarni), kolportażu (poprzez sieć Ruchu) i szukania reklamodawców (przez agencję Sigma Bis założoną przez Orlen i PZU).

Swoje obawy wyraził także Jerzy Jurecki, który od ponad 30 lat wydaje „Tygodnik Podhalański”. – Żaden przyzwoity dziennikarz, a takich jest w tej grupie (Polska Press – przyp. red.) bardzo dużo, nie zgodzi się pójść na układ, żeby nie patrzeć władzy na ręce. Jurecki zwrócił się też do nieobecnego na posiedzeniu prezesa Orlenu Daniela Obajtka: – To nie są pana gazety ani to nie jest pana biznes. Po prostu wykonał pan zwykłe polecenie władzy w imię propagandowego hasła „repolonizacji mediów”.

Problemu w przejęciu Polska Press przez Orlen nie widzi za to Jolanta Hajdasz, wiceprezeska Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich: – Widzimy szanse i nadzieje na zmianę rynku prasy regionalnej. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą, dajmy szansę Orlenowi, żeby pokazał, że jest możliwe postępowanie zgodnie z etyką zawodową i państwa demokratycznego – mówiła podczas posiedzenia Hajdasz. 

Orlen spodziewa się, że UOKiK wyda decyzję w sprawie przejęcia Polska Press do końca stycznia. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zapowiadał, że będzie oceniać tylko rynkowe skutki transakcji, a nie jej wpływ na wolność słowa czy pluralizm mediów.

(PTD, 15.01.2021)

Źródło: PRESS
(www.press.pl)