„SZLIF”: Roślina – mój przyjaciel

• Wiara jest dla wielu największym wsparciem w najtrudniejszych życiowych sytuacjach, zastępuje niekiedy osoby bliskie, staje się formą przyjaźni zawartą pomiędzy człowiekiem a Stwórcą. Nie oznacza to jednak, iż nie ma znaczących mankamentów. Oliwier Pluta, „Obraz współczesnego chrześcijaństwa”

• We Wrocławiu otwarto kawiarnię Coffee Planet. Czym różni się ona od innych lokali tego rodzaju? Logo przedstawiającym tęczę w ziarnku kawy. To logo jest informacją, że tutaj mile widziane są wszystkie osoby, bez względu na orientację seksualną, wyznanie religijne czy kolor skóry. Anna Sówka, „Tęcza w ziarenku kawy”

• Ultimate frisbee, czyli gra drużynowa z wykorzystaniem dysku, to sport efektywny dla rozwoju fizycznego zawodników oraz niezwykle efektowny dla osób oglądających go, który z roku na rok zyskuje coraz większą popularność przede wszystkim przez swoją widowiskowość. Patryk Kidoń, „Latające dyski”

W każdej chwili warto zapoznać się z tym numerem „Szlifu!