SKARGA NA TVP1. ODPOWIEDŹ RADY ETYKI MEDIÓW

Ta płynąca z ekranu sugestia budzi Państwa oburzenie. Treści programu upadlają, poniżają i zachęcają do samosądu wobec kobiet, które wyszły na ulice w proteście przeciwko opresyjnemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego – stwierdził Pan poseł Kopiec. Uważam te słowa za skandaliczne i niedopuszczalne w każdych, mediach a tym bardziej w TVP, telewizji publicznej, finansowanej z pieniędzy publicznych, podatków, ale też sowicie opłacanej przez partię również z pieniędzy publicznych. Sugeruje się, że lincz wobec kobiet wyrażających publicznie swoje zdanie jest pomysłem wartym wprowadzenia. Program jest publikowany w czasie ogólnopolskiego strajku tysięcy kobiet! Przypominam, że prawo do publicznego wyrażania poglądów gwarantuje wszystkim obywatelom konstytucja – napisała Pani Szymańska. Bez względu na stosunek do bieżących wydarzeń i buzujące emocje nie wolno nam dopuścić do przemocy i każde nawoływanie do niej powinno być piętnowane – podkreśliła Pani Wyszyńska.

REM uznała zasadność podniesionych zarzutów i stwierdziła, że w kwestionowanym programie TVP naruszyła zapisaną w Karcie Etycznej Mediów Zasadę szacunku i tolerancji, nakazującą poszanowanie ludzkiej godności, praw osobistych, prywatności i dobrego imienia.

W imieniu Rady Etyki Mediów
Ryszard Bańkowicz
Przewodniczący REM

Źródło: PORTAL ZARZĄDU GŁÓWNEGO SDRP
dziennikarzerp.org.pl