REM W SPRAWIE REKLAM NA PORTALU SUWALKI. INFO

W „innych sytuacjach” papierosy mogą być reklamowane, ale pod warunkiem umieszczenia informacji, ostrzegającej o szkodliwości używania tytoniu. Czy portal służący zamieszczaniu różnego rodzaju reklam jest środkiem przekazu? W pewnym sensie zapewne tak, ale interpretacja należy do prawników. Zamieszczenie w tym miejscu ostrzeżenia o szkodliwości używania tytoniu sugeruje, że właściciel (anonimowy) portalu traktuje go jako „inną sytuację”. Tylko sąd mógłby orzec, czy ma rację.

Z poważaniem
W imieniu Rady Etyki Mediów
Helena Kowalik-Ciemińska
Wiceprzewodnicząca REM
Źródło: Zarząd SDRP

(dziennikarzerp.org.pl)