RANKING WOLNOŚCI PRASY 2022

Wśród 180 analizowanych krajów Polska najsłabiej wypadła w kategoriach: niezależność polityczna mediów (110 miejsce), bezpieczeństwo pracy dziennikarzy (86 miejsce) oraz sytuacja prawna (72 miejsce).

Polska w rankingu wolności mediów rokrocznie odnotowuje spadek po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. W roku 2015 Polska zajmowała 18 miejscu, w roku 2016 znalazła się już na 47 miejscu, a w kolejnych latach 2017 na 54 miejscu, 2018 na 58 miejscu, 2019 na 59 miejscu, 2020 na 62 miejscu, 2021 na 64 miejscu.

Co ciekawe, Niemcy też odnotowały spadek aż o trzy miejsca i obecnie zajmują miejsce 16. Podobnie jak w poprzednich latach na szczycie rankingu są kraje skandynawskie. Szósty raz z rzędu na pierwszym miejscu jest Norwegia, a za nią Dania i Szwecja. Estonia zajmuje 4 miejsce, kolejne kraje to Finlandia, Irlandia, Portugalia, Kostaryka, Litwa oraz Liechtenstein. W rankingu odnotowały awans takie kraje jak Mołdawia (z 89 na 40 miejsce) oraz Bułgaria (ze 112 na 91 miejsce). Ten znaczny awans w rankingu ma związek ze zmianą władzy w tych krajach. Rosja (155 miejsce) i Białoruś (153 miejsce) znalazły się w grupie 28 państw razem z Erytreą (179 miejsce) i Koreą Północną (180 miejsce), gdzie jest bardzo zła sytuacja dla wolności prasy.

Według raportu organizacji Reporterzy Bez Granic największy problem polskich mediów, podobnie jak na Węgrzech, jest coraz większe uzależnienie od władz państwowych. Z analizy wynika, że głównym powodem tego stanu jest przekształcenie mediów publicznych w tubę propagandową rządu, a władza zwielokrotniła próby zmiany linii redakcyjnej mediów prywatnych i kontroli informacji dotyczących wrażliwych tematów. Przyczyniła się do tego również próba przejęcia (repolonizacji) stacji TVN, kłopoty z wydaniem koncesji dla stacji TVN24 i TVN7, jak również przejęcie prasy lokalnej i regionalnej przez spółkę Orlen (głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa). Umyślne działania uniemożliwiające dziennikarzom relacjonowanie kryzysu uchodźczego przy granicy polsko – białoruskiej też miało wpływ na ocenę w rankingu.

Dodatkowo można zauważyć, że zawód dziennikarza w Polsce jest coraz mniej poważany. Obecnie tylko 36% społeczeństwa obdarza zawód dziennikarza zaufaniem.

World Press Freedom Index

Źródło: Portal Zarządu Głównego SDRP

(http://dziennikarzerp.org.pl)