PREZYDENT ODZNACZYŁ DZIENNIKARZY Z SDP

Krzyżem oficerskim Polonia Restituta za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i działalności społecznej odznaczony został Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Order Polonia Restituta przyznawany jest za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.

Za zasługi w działalności na rzecz środowiska dziennikarzy polskich Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali Elżbieta Binder-Frycz, Krzysztof Gurba, Piotr Legutko, Wojciech Reszczyński i Zbigniew Rytel.

Czytaj też: Koncertu TVP na otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej jednak w ogóle nie będzie

Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali Hanna Budzisz, Dagmara Drzazga, Anna Fastnacht-Stupnicka, Maria Giedz, Jolanta Hajdasz, Andrzej Klimczak, Anna Kopras-Fiołek, Anna Malinowska-Wegner, Józef Matusz, Wanda Nadobnik, Anna Pakuła-Sacharczuk, Janusz Pichlak, Mariusz Pilis, Andrzej Radomiński, Wiktor Świetlik, Ewa Urbańska-Lewandowska, Waldemar Wiśniewski, Tadeusz Woźniak i Halina Żwirska.

Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali Hubert Bekrycht, Karina Łopieńska, Grzegorz Mika, Wojciech Pokora, Ewa Starosta i Andrzej Tomczak.

Według ustawy Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom. Może być nadany także za ofiarną działalność publiczną lub za ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Prezydent odznaczył też Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości Teresę Bochwic, Janinę Jankowską, Teresę Kaczorowską, Barbarę Petrozolin-Skowrońską i Agnieszkę Romaszewską-Guzy. To odznaczenie pamiątkowe przyznawane jest – według ustawy – jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu.

Minister wręczył również dwa Medale za Długoletnią Służbę – nadane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

(PAR, 9.09.2022)
Źródło. PRESS.PL

(https://www.press.pl/tresc)