OŚWIADCZENIE

Przeciwko nowelizacji ustawy o KRRiT

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej protestuje przeciwko potajemnym „wrzutkom” legislacyjnym, nie zgadza się na nowelizację ustawy o KRRiT, której efektem jest atak na niezależne media i wolność słowa. Nie godzimy się, by w Polsce zapanował model „jedynie słusznych mediów” podporządkowanych partii rządzącej. Uważamy, że zwlekanie z odnowieniem koncesji TVN24 jest zaplanowane i wpisane w proces nowelizacji ustawy o KRRiT i świadczy o coraz wyraźniejszym upolitycznieniu tej instytucji.

Polski obywatel, w demokratycznym państwie, nie może być pozbawiony prawa do wyboru mediów.

PREZYDIUM
Zarządu Głównego SDRP
Źródło: PORTAL ZARZĄDU GŁÓWNEGO SDRP

(http://dziennikarzerp.org.pl/oswiadczenie-przeciwko-nowelizacji-ustawy-o-krrit/)

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk popiera oświadczenie
Prezydium Zarządu Głównego SDRP.