OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RP

Wzywamy PKN Orlen do poszanowania wyroku niezawisłego sądu oraz zaprzestania działań ingerujących w podmiotowość redakcji. Media przejęte przez PKN Orlen, czyli strukturę mającą odmienne cele i zadania, znalazły się w ogromnym niebezpieczeństwie. Grozi im trwała marginalizacja i utrata wiarygodności, jaką mozolnie budowały przez dziesięciolecia.

Domagamy się przestrzegania konstytucyjnych zasad gwarantujących wolność słowa. Bez niezależnej prasy nie może być w Polsce dobrze funkcjonującej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, którego częścią są zarówno ci, którzy popierają rządzących, jak i ci, którzy ich krytykują.

Dla naszego Stowarzyszenia najważniejszą wartością są ludzie. Dziennikarze zatrudnieni w Grupie Polska Press zostali potraktowani przez PKN Orlen w sposób urągający elementarnym zasadom etyki i kultury. Dlatego będziemy im, na miarę naszych możliwości, pomagać.

Dziennikarzom pracującym w Grupie Polska Press nagle zwolnionym lub zagrożonym utratą pracy udzielać będziemy wsparcia i porady prawnej, korzystając z zadeklarowanej pomocy Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ.

PREZYDIUM
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej

(http://dziennikarzerp.org.pl/oswiadczenie-stowarzyszenia-dziennikarzy)

* * *

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk popiera wniosek Prezydium Zarządu Głównego SDRP przeciwko przejęciu przez PKN Orlen gazet regionalnych, lokalnych oraz portali internetowych należących do Grupy Polska Press.

Ryszard Mulek
Przewodniczący Zarządu
SDRP Dolny Śląsk