Oświadczenie SDRP: Ministerstwo cenzury

Tego jeszcze nie było. Od roku 1989 po raz pierwszy spotykamy się z ewidentnym przykładem cenzury i autorytatywnego ograniczenia wolności słowa. Żądanie Ministerstwa Sprawiedliwości jest skandaliczne. To proste nawiązanie do cenzury z okresu komunizmu. Urzędnicy tego resortu powinni szczególnie kierować się literą prawa, a prawo prasowe w przypadku stwierdzenia nieścisłości w publikacji prasowej wskazuje na drogę wystąpienia o sprostowanie według ściśle określonych procedur. 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej potępia wszelkiego rodzaju próby cenzurowania publikacji prasowych. Wyrażamy ostry protest i oczekujemy, że autorzy „wezwania” w Ministerstwie Sprawiedliwości poddani zostaną prewencyjnej edukacji prawnej. 

Prezydium
ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
Źródło: Portal Zarządu Głównego SDRP