ORLEN ZAOFERUJE PODWYŻKI 70 PROC. PRACOWNIKÓW POLSKA PRESS

Dodano, że Obajtek ze związkowcami omówił plany rozwoju Polska Press oraz że zaczęły się uzgodnienia w sprawie zakładowego układu zbiorowego pracy, który ma zostać wprowadzony do końca roku.

Cytowany w komunikacie prasowym Obajtek podkreślił: „Zamierzamy rozwijać tę spółkę mając świadomość, że jej największą wartością są czytelnicy i pracownicy. Dlatego prowadzimy transparentny dialog ze związkami zawodowymi, którego efektem będzie poprawa warunków pracy oraz wzrost jakości wydawanych gazet”.

Od 1 marca właścicielem Polska Press Grupa jest Orlen. Od tego momentu zmieniono cały zarząd spółki (zmiany nie zostały nadal wpisane do KRS) oraz 11 redaktorów naczelnych gazet koncernu.

(PTD, 22.06.2021)
Źródło: PRESS.PL

(https://www.press.pl/orlen-zaoferuje-podwyzki-70-proc-pracownikow-polska-press)