ORGANIZACJE DZIENNIKARSKIE PISZĄ DO BIDENA WS. WOLNOŚCI SŁOWA W POLSCE

„Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni sytuacją w Polsce i na Węgrzech, gdzie odpowiednie rządy obrały stałą drogę do osłabienia pluralizmu mediów i uciszenia krytycznego dziennikarstwa poprzez proces przechwytywania mediów przez państwo” – napisano w apelu. W kontekście Polski przypomniano przejęcie koncernu prasowego Polska Press przez kontrolowany przez Skarb Państwa Orlen, blokowanie nieprzychylnych fuzji na rynku medialnym oraz szereg procesów sądowych przeciwko redakcjom nieprzychylnym władzy.

Sygnatariusze apelu wezwali prezydenta Stanów Zjednoczonych do „wspierania wysiłków Komisji Europejskiej w celu domagania się reform w Polsce i na Węgrzech, które zagwarantują pluralizm mediów i niezależne dziennikarstwo”.

MFRR monitoruje naruszenia wolności prasy i mediów w państwach członkowskich i krajach kandydujących do UE. Zapewnia prawne wsparcie i ochronę dziennikarzom i pracownikom mediów. Powstała w 2020 roku i jest finansowana przez Komisję Europejską. Kolektyw tworzy kilka organizacji międzynarodowych, m.in. International Press Institute (IPI) i European Federation of Journalists (EFJ).

W przygotowywanym przez Reporterów bez Granic Indeksie Wolności Prasy Polska zajmuje obecnie 62. miejsce na 180 państw.

(PTD, 15.06.2021)
Źródło: PRESS.P
L

(https://www.press.pl/organizacje-dziennikarskie-pisza-do-bidena-ws_-wolnosci-slowa-w-polsce)