ODPOWIEDŹ NA PISMO PREZYDENTA RP, ANDRZEJA DUDY, Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Rada Etyki Mediów widzi w Pańskiej, zaszczytnej dla nas, deklaracji świadectwo, iż Prezydent RP podziela kierujące nami przekonanie, że dochowanie wierności zasadom etycznym zawodu dziennikarza jest niezbędnym warunkiem wiarygodności mediów w demokratycznym państwie, a media publiczne, Telewizja Polska i Polskie Radio powinny okazywać tu szczególną odpowiedzialność.

Muszę jednak powiadomić Pana, Panie Prezydencie, iż od 2015 roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nie uczestniczy w Radzie Etyki Mediów i w swoich oświadczeniach wielokrotnie odcinało się od jej, tak wysoko przez Pana ocenianej, działalności. Osobiście, jako niegdyś wieloletni członek SDP i laureat nagrody imienia Juliana Bruna, wybierany na przewodniczącego REM w poprzednich kadencjach także głosem SDP, ufam, że Pańska ocena dorobku REM może skłonić SDP do wznowienia udziału w naszej pracy.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Rady Etyki Mediów
Ryszard Bańkowicz
Przewodniczący REM

Źródło: Rada Etyki Mediów