NIE ZGADZAMY SIĘ NA SZLABAN DLA DZIENNIKARZY

Oficjalnie intencją I prezes SN jest precyzyjne rozdzielenie prawa do informacji od ochrony prywatności. Za tym jednak kryje się proste ograniczenie prawa do informacji publicznej. Na to nie może się zgodzić Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennikarze, działając w imieniu obywateli, muszą w ich imieniu korzystać z nieograniczonego dostępu do informacji publicznej. Społeczeństwo oczekuje od dziennikarzy prawdziwych, rzetelnych relacji na temat jawności życia publicznego. Bez dostępu do informacji stanie się to niemożliwe.

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP stanowczo sprzeciwia się wszelkim próbom ograniczenia dziennikarskiego prawa dostępu do informacji publicznej. Uważamy, że wniosek I prezes SN, skierowany do upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego, można uznać za naruszenie konstytucyjnych świętości, jakimi w państwie demokratycznym są prawa obywateli do jawności życia publicznego.

Andrzej Maślankiewicz
sekretarz generalny
Zarządu Głównego SDRP

Źródło: ZG SDRP
(http://dziennikarzerp.org.pl/nie-zgadzamy-sie-na-szlaban-dla-dziennikarzy/)