Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP jest wieloletnim, pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy znana jest pod dwoma nazwami: francuską FIJ (Fédération Internationale des Journalistes) i angielską IFJ (International Federation of Journalists). Obecnie federacja zrzesza około 600 000 członków w ponad 100 krajach.

Wobec FIJ stowarzyszenie nasze ma określone obowiązki, poczynając od uczestnictwa w programowych przedsięwzięciach międzynarodowego gremium, a kończąc na regularnym opłacaniu składek członkowskich, z czego od lat wywiązujemy się solidnie.

Przynależność do FIJ (IFJ) poza prestiżem ma też w sobie liczne korzyści. Między innymi członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, z siedzibą w Brukseli. Legitymacja uznawana jest w większości krajów świata, a także przez Unię Europejską i agendy ONZ, pomaga w kontaktach z instytucjami i urzędami, a także wojskiem i policją w sytuacjach konfliktowych. Otwiera drzwi do oficjalnych spotkań i imprez, a także bezpłatnego bądź zniżkowego wstępu do muzeów, galerii czy na wystawy.

Warunkiem otrzymania legitymacji są opłacone składki członkowskie.

Dane do legitymacji (dane te przekazywane są do bazy danych IFJ):

  • Imię i nazwisko
  • Data urodzenia
  • Dokładny adres wraz z kodem
  • Jedno zdjęcie (w formie elektronicznej)

należy przesłać pod adresem:
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP,
Podwale 62A, pok. 311,
50-010 Wrocław lub e-mailem: sdrp.wroc@interia.pl

Tel.: 71 341 87 60