MAJOWE SPOTKANIE PRASOWCÓW

Życie toczy się przecież dalej i we wspomnieniach oraz pogawędkach nawiązywaliśmy zerwaną tak długim brakiem kontaktu towarzyską nić. Do dobrego nastroju walnie przyczyniła się sprawdzona kuchnia „Galicji” (znakomity gulasz!), który co prawda dane nam było zjeść dopiero po przemówieniu dyrektora Z. Kawalca, ale że było ono krótkie, nagrodzone zostało gromkimi brawami.

Podczas spotkania wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Oddziału SDRP red. Jan Stanisław Jeż zaprosił żurnalistów do udziału w projekcie pod tytułem „Dolny Śląsk oczyma dziennikarzy – droga do teraźniejszości”, który w lipcu zostanie opublikowany na portalu naszego stowarzyszenia. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. red. red.: Maciej Głowacki, Andrzej Szumski, Janusz Szmyrka, Lesław Miller, Jan S. Jeż, Jan Drajczyk, Cezary Żyromski, Stanisław Dziuba, Witold Podedworny, Gizela Umańska, Piotr Rodzoń, Andrzej Sasak, Anastazja Żyromska, Krystyna Jarosz Czech, Jolanta Podsiadła. Panowała wspaniała koleżeńska atmosfera, a tych, których nie wymieniłem, proszę o wybaczenie, ale to nie miała być pełna lista obecności!

Z wyrazami podziękowania organizatorom za wzruszające spotkanie, pragnę wyrzucić nadzieję, że za rok – w tym samym składzie! Spotkamy się ponownie!

Wojciech W. Zaborowski
Fot. Jan Drajczyk