LIST OTWARTY DZIENNIKARZY DO POSŁÓW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

UE musi pilnie położyć temu kres. Dla nas, dziennikarzy, bezpieczeństwo cyfrowe i integralność danych są niezbędne, aby zagwarantować nasze bezpieczeństwo oraz poufność i ochronę naszych źródeł. Aby chronić interes publiczny i zapewnić wysoką jakość dziennikarstwa, musimy mieć zaufanie do naszych urządzeń i kanałów komunikacji. Kilka rządów UE zainfekowało telefony dziennikarzy oprogramowaniem szpiegującym, wykorzystując bezpieczeństwo narodowe jako pretekst. Uwzględnienie tych samych podstaw w przyszłym prawodawstwie zagroziłoby naszej zdolności do pociągania rządów do odpowiedzialności, co jest kamieniem węgielnym wartości demokratycznych UE.

Potrzebujemy pełnej i natychmiastowej ochrony. Chociaż w trakcie prac parlamentarnych w znacznym stopniu dodano szereg zabezpieczeń, nadal pozostaje zbyt wiele luk prawnych. Parlament Europejski nadal może je zamknąć i zapewnić nam potrzebną osłonę przed nielegalną inwigilacją. Wzywamy Państwa dzisiaj do zakazania stosowania oprogramowania szpiegującego wobec dziennikarzy w regionie EMFA.

Z wyrazami szacunku

Zanim Parlament Europejski uchwali EMFA

Parlament Europejski planuje przyjęcie EMFA (European Media Freedom Act), niezwykle ważnego dokumentu w sprawie wolności mediów, zobowiązującego państwa członkowskie UE do zapewnienia mediom niezależności i ochrony przed naciskiem władz politycznych. EMFA ma zostać uchwalona już 7 października.

W ostatnim czasie jednak nastąpiło osłabienie wcześniej wyraźnie określonej w projekcie EMFA ochrony dziennikarzy i dostawców usług medialnych przed objęciem ich „oprogramowaniem szpiegującym” (Pegasus i Predator) ze strony państw członkowskich. Ryzyko takiej praktyki pojawiło się wskutek interwencji rządu francuskiego, aby wykluczyć wzgląd na tzw. bezpieczeństwo narodowe spod zakazu stosowania takiego oprogramowania, co może doprowadzić do stanu, że zakaz okaże się papierowy.

W powstałej sytuacji Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) ponownie nalega, aby Parlament, zgodnie ze swoim stanowiskiem, wprowadził całkowity zakaz stosowania oprogramowania szpiegującego wobec dziennikarzy i prosi dziennikarzy europejskich o wsparcie podpisami pod listem w tej sprawie kierowanym do posłów Parlamentu Europejskiego.

Zwracam się tą drogą, podzielając niepokoje władz Europejskiej Federacji, do członkiń i członków SDRP o podpisywanie listu otwartego, który dołączam do tej krótkiej informacji. Termin składania podpisów upływa 20 września.

Tomasz Miłkowski
Sekretarz ZD SDRP ds. międzynarodowych