LIST OTWARTY DO ADAMA NIEDZIELSKIEGO, MINISTRA ZDROWIA

Dziennikarze, a zwłaszcza reporterzy, operatorzy muszą pozyskiwać informacje z różnych źródeł, od wielu osób, a także bezpośrednio obserwować i uczestniczyć w ważnych wydarzeniach. Niezbędne informacje w bieżącej pracy dziennikarzy nie zawsze można uzyskać drogą pisemną, internetową czy telefonicznie. W tym celu bezpośredni, żywy kontakt z wieloma różnymi rozmówcami jest po prostu konieczny. W takich sytuacjach utrzymanie bezwzględnego reżimu sanitarnego (zwłaszcza dystansu) jest bardzo utrudnione, czasem wręcz niemożliwe. W środowisku dziennikarskim odnotowujemy coraz częstsze przypadki zakażeń wirusem, a także zgony. Uważamy, że poddanie środowiska szerokiej akcji sczepień mogłoby temu zapobiec, a jednocześnie umożliwić mediom niezakłóconą pracę tak ważną społecznie w trudnym dla wszystkich czasie pandemii.

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, jako organizacja pożytku publicznego, deklaruje gotowość do pomocy w działaniach wspomagających organizację masowej akcji szczepień oraz zachęcenie nie tylko naszych członków, ale dziennikarzy różnych mediów do aktywnego propagowania słusznej idei powszechnych szczepień jako jedynego oręża w walce z koronawirusem.

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Andrzej Maślankiewicz
sekretarz generalny
Jerzy Domański
przewodniczący

Źródło: PORTAL ZARZĄDU GŁÓWNEGO SDRP

(dziennikarzerp.org.pl)