KRRiT PRZEDŁUŻY KONCESJĘ DLA TVN 24

Obecna koncesja TVN 24 obowiązuje do niedzieli 26 września 2021 roku.

Według KRRiT obecnie dochodzi do obchodzenia przepisów ustawy o rtv, bo choć właścicielem TVN jest formalnie holenderska spółka Polish Television Holding, to faktycznie należy ona do amerykańskiego Discovery, a limit udziałów spółek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w firmach posiadających polskie koncesje wynosi 49 proc. 

„Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdza, że w jej ocenie, w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, nie jest uprawnionym do uzyskania koncesji w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w Polsce podmiot z siedzibą w Polsce, w którym udział kapitałowy podmiotu dominującego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekracza 49%” ” czytamy w uchwale przyjętej w przez KRRiT.

KRRiT zobowiązuje przewodniczącego Witolda Kołodziejskiego do „wezwania wszystkich koncesjonariuszy, którzy są zależni od podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, a jednocześnie zależą od podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i ci ostatni są podmiotami dominującymi w danej strukturze własnościowej, do dostosowania swoich struktur kapitałowych do wymagań określonych w art. 35 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji”.

W uchwale nie pada termin, w jakim nadawca miałby się dostosować do zalecenia regulatora.

Przewodniczący KRRiT ma się również zwrócić do premiera „z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uporządkowanie regulacji prawnych” w tym zakresie. 

KOZ
Źródło; PRESS.PL

(https://www.press.pl/krrit-przedluzy-koncesje-dla-tvn-24)