Konkurs na wspomnienia o pionierach

Zarząd warmińsko-mazurskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza konkurs pod nazwą „Wspomnienia o pionierach Warmii i Mazur” – w 75-lecie przybycia pierwszych pionierów do naszego regionu. Celem konkursu jest zapisanie pamięci o ludziach, którzy w regionie Warmii i Mazur tworzyli po II wojnie światowej zręby państwowości polskiej, zmagali się z problemami dnia powszedniego, przełamując bariery, również w trudnych relacjach z autochtonami – Warmiakami i Mazurami. 

Konkurs trwa od momentu ogłoszenia
do 30 kwietnia 2020 roku. 

Przewidywana jest jedna nagroda główna i trzy wyróżnienia – w postaci dyplomów i druku w kwartalniku SDRP „Dziennikarz Olsztyński”. Praca uznana przez Komisję Konkursową za najlepszą zostanie zakwalifikowana do publikacji w tygodniku ogólnopolskim „Przegląd” – jeśli spełni kryteria drukowalności określone przez redakcję. Organizatorzy planują też wydanie wspomnień w postaci książki, jeśli na tyle bogaty okaże się plon konkursu. Honoraria nie są przewidywane, a główną satysfakcją dla autorów prac będzie zachowanie ich wspomnień dla potomnych. Ogłoszenie wyników konkursu – w maju 2020 roku. 

Prace konkursowe prosimy przesyłać:
– w wersji papierowej, z dołączonym zapisem na płycie CD, na adres: Redakcja „Dziennikarza Olsztyńskiego”, 10-687 Olsztyn, ul. Hanowskiego 3 lok. 6;
– w wersji elektronicznej na adres mailowy: sdrp.Olsztyn@wp.pl 

Objętość prac do 10 000 znaków (ze spacjami), w formie papierowej wydruk A4, w wersji elektronicznej w formacie pdf, doc, odt lub podobnym.

Szczegóły w Regulaminie konkursu opublikowanym na profilu Facebooka: Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Olsztyn. 

W konkursie mogą wziąć udział również osoby spoza województwa warmińsko-mazurskiego, jeśli ich prace dotyczyć będą pionierów z terenu byłych Prus Wschodnich. Zachowajmy wspomnienia o nich – to im się po prostu należy!