HANIEBNY WYROK BIAŁORUSKIEGO REŻIMU

Andrzej Poczobut skazany

Dyktator Łukaszenka osobiście oświadczył, że Andrzej Poczobut „stanowi zagrożenie dla narodu białoruskiego”. Na podstawie tej zakłamanej wersji oskarżenia został wpisany na „listę terrorystów” w Białorusi. Haniebny wyrok białoruskiego reżimu to kolejny akt na potwierdzenie zaplanowanej przez Łukaszenkę akcji prześladowania Polaków na Białorusi.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy protest wobec ogłoszonego politycznego wyroku za zamkniętymi drzwiami reżimowego sądu. Domagamy się uwolnienia niewinnego dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

(am)
Źródło: Portal ZG SDRP

(dziennikarzerp.org.pl)

* * *

PS. Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk również domaga się uwolnienia niewinnego dziennikarza Andrzeja Poczobuta.