„E-WAŁBRZYSKI MAGAZYN KULTURALNY”

Zachęcamy do przypomnienia sobie (lub poznania) szczególnie niektórych budowli w Wałbrzychu. To trwały i atrakcyjny ślad obecności znanych architektów. Nie brakuje też rozważań o e-kulturze.
Całość urozmaicają barwne zdjęcia i grafika.
Łączę życzenia udanych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Elżbieta M. Kokowska
Redaktor naczelna

Czytaj: