DZIENNIKARZE WYGRYWAJĄ W SĄDZIE Z SANEPIDEM

Jednak kilka dni później policja odwiedziła go w domu, przynosząc decyzję inspekcji sanitarnej o nałożeniu na niego kary administracyjnej w wysokości 10 000 zł. Jak wynikało z uzasadnienia, nie dopełnił on środków ostrożności, „poruszając się w odległości mniejszej niż 2 m od innych uczestników zgromadzenia w okolicach ul. Emilii Plater w Warszawie”.

– Sąd umorzył postępowanie administracyjne pierwszej i drugiej instancji. Kosztami postępowania obciążył sanepid – mówi Andrzej Tomczak w rozmowie z „Press”. – To potwierdza totalne bezprawie sanepidu, który chciał mnie karać bezpodstawnie.

Adam Wiśniewski (fot. Wojciech Artyniew/„Press”)

Także sprawa Adama Wiśniewskiego, dziennikarza obywatelskiego, któremu urząd skarbowy na polecenie sanepidu ściągnął 10 000 zł z konta bankowego za relacjonowanie happeningu Lotnej Brygady Opozycji, została rozstrzygnięta pomyślnie dla niego. – Sąd uchylił zaskarżone przeze mnie decyzje sanepidu, umorzył postępowanie administracyjne i zarządził zwrot kosztów postępowania oraz zwrot tych 10 000 złotych, które zabrał mi urząd skarbowy – mówi Wiśniewski.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który zaangażował się m.in. w sprawę kary sanepidu nałożonej na Adama Wiśniewskiego, przekonuje, że takie decyzje sądów były do przewidzenia. – Od początku mówiliśmy, że tak to się skończy. To jest przesadne działanie ze strony organów państwa. Kary służyły temu, aby wywołać efekt mrożący – tłumaczy Bodnar. – Do większości spraw, które do nas trafiały, przyłączyliśmy się już na etapie postępowania administracyjnego i w ramach tego postępowania twierdziliśmy, że sanepid działa w przekroczeniu swoich uprawnień. Wskazaliśmy, że te decyzje opierały się na bardzo wątpliwej podstawie prawnej, w szczególności stosowanie sankcji administracyjnych. Dodatkowo pokazywaliśmy, że sanepid bez podstawy prawnej angażował policję do przekazywania notatek sanepidu.

W trakcie jest też sprawa dziennikarki Katarzyny Pierzchały, która podobnie jak Wiśniewski została ukarana przez sanepid.

Tylko 12 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił bądź stwierdził nieważność sześciu decyzji Mazowieckiego Inspektora Sanitarnego nakładających kary administracyjne za naruszenie zakazu przemieszczania się lub naruszenie obowiązku kwarantanny.
(BAE, 15.01.2021)

Źródło: PRESS
(www.press.pl)