DUDA O LEX TVN:

Repolonizacja mediów nie powinna odbywać się przymusowo

Prezydent wcześniej nie wypowiadał się bezpośrednio o zmianach w ustawie. 15 sierpnia w trakcie odprawy wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza poruszył jednak temat wolności mediów i przypomniał o zawetowaniu ustawy PiS o zmianie ordynacji wyborczej w 2018 roku. „Zapewniam wszystkich, że będę stał na straży konstytucyjnych zasad. W tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także prawa własności, równego traktowania, zasady proporcjonalności i wszystkiego tego, co ważne w państwie demokratycznym” – powiedział. W opinii dziennikarzy Michała Kolanki i Andrzeja Krajewskiego, którzy komentowali wystąpienie dla TVN 24, słowa te mogły sugerować, że Duda jest gotowy zawetować ustawę lub skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji 9 lub 10 września br.

(KAP, 25.08.2021)
Źródło: PRESS.PL

(https://www.press.pl/duda-o-lex-tvn_-repolonizacja-mediow-nie-powinna-odbywac-sie-przymusowo)