CZŁONKOSTWO ZWIĄZKU DZIENNIKARZY ROSJI W IFJ ZAWIESZONE

Wobec wcześniejszego braku reakcji władz IFJ stowarzyszenia dziennikarzy z Finlandii, Danii, Norwegii i Islandii ogłosiły, że wycofują się z IFJ, zarzucając Federacji „niszczycielską działalność”, w tym brak reakcji na działania Związku Dziennikarzy Rosji. Pradalie przyznała, że „według niektórych IFJ powinna była działać szybciej”.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej wyraża poparcie dla decyzji podjętej przez kierownictwo IFJ, odcinającej się od działań Związku Dziennikarzy Rosji wspierających bezprawne praktyki agresora.

SDRP podziela opinię, że w przyszłości w podobnych okolicznościach Federacja powinna działać szybciej i jednoznacznie.

Warszawa, 23 lutego 2023
ŹRÓDŁO: PORTAL ZARZĄDU GŁÓWNEGO SDRP

(dziennikarzerp.org.pl)